Bassin 120, 6211AK Maastricht
+31 43 204 30 29
info@lab18.eu

Privacy verklaring

Data Visualisatie, Combinatie en Inzicht

Maastricht 4 september 2019

Inleiding

LAB18 hecht veel waarde aan uw
privacy en aan het beschermen van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.
Wij zijn verplicht u te informeren over uw privacy rechten en de manier waarop
wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij raden u dus aan om deze
privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

In deze privacyverklaring wordt
onder andere aangegeven welke gegevens op deze website door ons worden
verzameld, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe de gegevens worden beveiligd.

Uw gegevens bij LAB18

De website van LAB18 richt zich
enkel op de relatie met klanten. Voor het verstrekken van informatie, brochure
of nieuwsbrief vragen wij uw naam en zakelijke contactgegevens. Met uw
toestemming gebruiken wij deze gegevens tot 2 jaar na het laatste contact of
tot intrekken van uw toestemming. Het intrekken van deze toestemming kan
middels een email aan info@lab18.eu

LAB18 gebruikt de door u
verstrekte contactgegevens slechts voor haar eigen commerciële doeleinden. Het
is mogelijk dat LAB18 een externe partij inschakelt voor hulp met
marketinganalyse of andere diensten. LAB18 verkoopt of verstrekt uw
persoonlijke gegevens niet aan derden. LAB18 verwerkt geen gegevens buiten de
EU.

Voor de beveiliging van gegevens
heeft LAB18 een kwaliteitssysteem voor informatiebeveiliging volgens de norm
ISO27001 ingericht. Een externe partij controleert jaarlijks de
doeltreffendheid van de informatiebeveiliging.

Gegevensverwerking namens klanten

LAB18 visualiseert, verrijkt,
combineert en geeft inzicht in data van bedrijven in onder andere de bouw- en
vastgoedbranche, gemeenten en zorginstellingen. Uitgangspunt zijn vaak
persoonsgegevens, het resultaat is een geanonimiseerde cartografische weergave.
De dienstverlening van LAB18 valt onder de zogenaamde statistische verwerking.
De opdrachtgevers van LAB18 zijn eindverantwoordelijk voor uw gegevens. Zij
bepalen waarvoor uw gegevens gebruikt worden en hoe lang deze bewaard worden.
LAB18 kan op gemotiveerde vraag aangeven voor welke opdrachtgevers zij
persoonsgegevens verwerkt. Recht op inzage, afschrift, correctie en wissen
loopt echter via onze opdrachtgevers.

Versturen wij ‘cookies’ naar uw computer?

De LAB18-website maakt gebruik
van analytische en functionele cookies die gericht zijn op het functioneren van
de website. Wanneer u onze website bezoekt om informatie te bekijken, te lezen
of te downloaden, worden door ons sommige ‘bezoekersgegevens’ verzameld en
opgeslagen, zoals de domeinnaam en de hostcomputer vanwaar u internet bezoekt,
het IP-adres (Internet Protocol) van de computer die u gebruikt, de datum en
tijd waarop u onze website bezoekt en het internetadres van de website vanwaar
u direct naar onze website gelinkt bent. Met behulp van deze gegevens meten wij
het verkeer op onze websites en kunnen we onze websites verbeteren. Deze
gegevens worden na enige tijd gewist.

Uw privacy rechten.

Voor vragen over uw
persoonsgegevens, zoals inzage, afschrift, correctie of verwijdering kunt u
zich richten tot LAB18. De contactgegevens staan onder in deze verklaring
vermeld.

Voor andere vragen of klachten
over privacy kunt u zich richten tot de functionaris Gegevensbescherming of in
het uiterste geval de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken? 
Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van LAB18 kunt u contact opnemen met:

Contactgegevens
LAB18 B.V.
Bassin 120
6211AK Maastricht Kvk: 71929487 e: info@lab18.eu i: www.lab18.eu